โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

ค้านคสช.ควบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชน

วันที่ 17 ก.พ. 2559
ผู้เข้าชม : 426

              รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมอาชีวศึกษาในเวลานี้ เพราะถ้าดูในส่วนของอาชีวศึกษารัฐแล้วนั้น ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาขาดแคลนเรื่องบุคลากร ครุภัณฑ์ และยังไม่มีเป้าหมายการผลิตในสาขาใหม่ๆ ที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีการควบรวมอาชีวะเอกชนเข้ากับอาชีวะรัฐ ถือเป็นการเพิ่มภาระมากขึ้น เนื่องจากมีสถานศึกษาจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันอาชีวะเอกชนเองก็มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องขนาด การบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และจำนวนเด็ก ดังนั้นการเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกันต้องมีเกณฑ์เดียวกัน และรัฐบาลต้องใจกว้างในการดูแลทั้งเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสวัสดิภาพของอาชีวะเอกชนด้วย 

              “เรื่องการควบรวมอาชีวะของรัฐและเอกชน น่าจะดูเรื่องประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถ้าเป็นการดำเนินการ การบริหารจัดการ นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของไทย ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรจะแก้ไขในเรื่องที่ยังเป็นปัญหาของอาชีวะรัฐที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก่อน”อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว.
ที่มา http://www.vcharkarn.com/journal/article/504311

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง