โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ที่สุดในไทย 2016

วันที่ 15 มิ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 503

มาอีกแล้ว กับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมในประเทศไทย 2016 ตามเกณฑ์การประเมินของ webometrics ที่จะแจกแจงอยู่ด้านล่าง มาดูกันซิว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนติดอันดับบ้าง และอันดับหนึ่งจะเป็นของที่ไหน แต่ไม่ว่าน้องๆ จะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชนนั้น ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดี แต่ขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจในการศึกษาของแต่ละคนมากกว่าจ้า

10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ที่สุดในไทย 2016 

page

Webometrics เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” โดยเน้นไปที่ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย เรียกง่ายๆ ว่าวัดความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) นั่นเอง

เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย

1.ACTIVITY (50%) : PRESENCE, OPENNESS และ EXCELLENCE

2.VISIBILITY (50%) : IMPACT

โดยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตกเป็นของ “มหาวิทยาลัยมหิดล” อันดับสอง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และอันดับที่ 3 “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” หากลองคัดเลือกเฉพาะ “มหาวิทยาลัยเอกชน” ดูบ้าง ผลการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด มีดังนี้

อันดับที่ 10 : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem Bundit University)

kasembundit

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ในอันดับที่ 63 ของประเทศไทย และอันดับที่ 4279 ของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530ปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ซึ่งก่อนจะมาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เริ่มดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนในระดับประถม และมัธยมศึกษา มาก่อน จากนั้นค่อยพัฒนามาเป็นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง เรื่อยมาจนกลายมาเป็น “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” เปิดสอน 2 สาขาคือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ จนเมื่อปี พ.ศ. 2536 จึงได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีทั้งสิ้น 2 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตพัฒนาการ และ วิทยาเขตร่มเกล้า

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.kbu.ac.th

อันดับที่ 9 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)

20160209214402977
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันได้ชื่อว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้น ๆ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530 มีทั้งหมด 4 วิทยาเขตด้วยกันคือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี วิทยาคารพญาไท และวิทยาเขตขอนแก่น โดยเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งมีสาขาวิชาให้เลือกมากมายในแต่ละหลักสูตรอีกด้วย จากเว็บโอเมตริกซ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ในอันดับที่ 60 ของประเทศไทย และอันดับที่ 4245 จากการจัดอันดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.spu.ac.th

อันดับที่ 8 : มหาวิทยาลัยราชธานี (Ratchathani University)

t

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี” และได้เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชธานี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชธานีได้เปิดำเนินการสอน 5 คณะ 14 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับการจัดอันดับจากเว็บโอเมตริกซ์ในอันดับที่ 46 ของประเทศไทย และอันดับที่ 3351 ของโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.rtu.ac.th

Image

มหาวิทยาลัยสยาม

อันดับที่ 7 : มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University)

มหาวิทยาลัยสยาม หรือชื่อย่อ มส.  มหาวิทยาลัยสยาม เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม” ต่อมาตัดคำว่าเทคนิคออกจึงเหลือเพียง “มหาวิทยาลัยสยาม” มาจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่มากที่สุดในย่านธนบุรี ทำให้มหาวิทยาลัยสยามติดอยู่ในอันดับที่ 42 มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอันดับที่ 3226 ของโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.siam.edu

20110322164045

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อันดับที่ 6 : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University)

มหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาจากพลังศรัทธา และการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมวลชน ของ “มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่เดิมได้ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย และได้มาตั้งเป็น “วิทยาลัยหัวเฉียว” โดยเปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก ก่อนที่จะได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้ขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปมากมาย ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรนานาชาติให้ได้เลือกศ