โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างที่ดี

วันที่ 05 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 123

ทางโรงเรียนประชาวิทยาขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า เด็กชายจิรกฤต เลื่องเชื้อง
ได้กระทำความดี พบเงินจำนวน 500 บาท แล้วคืนเจ้าของ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ บริเวณหน้าโรงเรียนประชาวิทยา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา สามารถ เริ่ม ตรวจสอบผลการเรียน ได้ ทางเมนู ตรวจสอบผลการเรียน คลิก หากพบปัญหา ไม่สามารถ ตรวจสอบผลการเรียน ได้ ติดต่อที่นี่