โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

โครงการส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 14 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 118

       ระดับปฐมวัยจัดวันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 ในช่วงเช้า จำนวน 9 ฐาน
       ระดับมัธยมศึกษา จัดวันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 ในช่วงบ่าย จำนวน 9 ฐาน
      ระดับประถมศึกษา จัดวันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค. 2560 จำนวน 8 ฐาน
      ป.1-ป.2 คาบที่ 1-2
      ป.3-ป.4 คาบที่ 3-4
      ป.5-ป.6 คาบที่ 5-6

     

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง