โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภาวะนำ้ท่วมโรงเรียนประชาวิทยา

วันที่ 23 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 227
ผู้รับใบอนุญาต มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภาวะนำ้ท่วมโรงเรียนประชาวิทยา
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนฯ 1.ด.ช.ณัฐพงศ์ นวลทอง อ.2/2  
2.ด.ช.วัชพล กล่อมพงศ์ ป.1/2
3.ด.ญ.พิชญเนตร เปาะทอง ป.5/1  
4.ด.ญ.สุภาพร ทองโอ ม.1/1  
5.ด.ช.ทศพร หลงสะ ม.1/1

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง