โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงกันตัง มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาวิทยา

วันที่ 18 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 282

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง