โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙

วันที่ 17 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 252


สารคดีพิเศษ King Bhumibol of Thailand - The People s King

ถ่ายทอดพระราชประวัติในหลวงของเราทั่วโลก
เพื่อประกาศพระปรีชาสามารถ
และเหตุใดประชาชน จึงจงรักภักดีต่อท่าน

ออกอากาศ วันที่ 5 ธันวาคม 2556
อัดจากช่อง History Channel
ที่มา 
https://www.youtube.com/watch?v=piTFN53yYyg

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา สามารถ เริ่ม ตรวจสอบผลการเรียน ได้ ทางเมนู ตรวจสอบผลการเรียน คลิก หากพบปัญหา ไม่สามารถ ตรวจสอบผลการเรียน ได้ ติดต่อที่นี่