โรงเรียนประชาวิทยา

Prachawittaya School

รายละเอียดค่าใช้จ่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 02 พ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 315
จำหน่ายหนังสือเรียนวันที่ 5 พฤษภาคม 2559  ตั้่งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
โดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับดังนี้

ราคาค่าหนังสือแต่ละระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ราคา 676 บาท ประถมศึกษาปีที่ 2  ราคา  793 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 ราคา 700 บาท ประถมศึกษาปีที่ 4  ราคา 480 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 ราคา 472 บาท ประถมศึกษาปีที่ 6 ราคา 390 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชำระค่าหนังสือเรียบร้อย มัธยมศึกษาปีที่ 2 ราคา 720 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ราคา 641  บาท  

*หมายเหตุ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ มายื่นในวันจำหน่ายหนังสือเรียนที่ ครูที่ปรึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา สามารถ เริ่ม ตรวจสอบผลการเรียน ได้ ทางเมนู ตรวจสอบผลการเรียน คลิก หากพบปัญหา ไม่สามารถ ตรวจสอบผลการเรียน ได้ ติดต่อที่นี่